Team träning
Segling
Kontakta oss

To Team or not to Team

Vi hävdar att det är en EXTREMSPORT "att vara människa bland människor", det är mycket match och väldigt lite träning. Och träning är vi bra på! Och som vilken framgångsrik extremsportare som helst behöver man träna en hel del på sin sport. Vi sprider kunskap om team via utbildning, föreläsningar och bloggar. Vår passion för team utveckling har sin grund i övertygelsen att om blir duktiga på extremsporten samarbete, så bidrar det till att världen blir en ännu bättre plats att hänga på. En annan viktig faktor är det positiva och härliga tillstånd som infinner sig hos medlemmarna i välutvecklade team - de flesta av hos har upplevt det någon gång. Frågan uppstår då - hur kom ni dit?
Vi vill med våra utbildningar bidra till att arbetsgrupper får kompetensen och praktiskt kunna utveckla sina team dvs. medvetet skapa positiva och effektiva arbetsmiljöer.

Vill ni få inspiration och kunskap om att skapa en bättre och roligare organisation? Boka en av våra populära föreläsningar. Vill ni ta steget från inspiration till strategisk team kompetens hos chefer? Läs mer om våra kompetens utbildningar.  Läs mer