Sailingevents by crewcraft
Sailingevents by crewcraft
Kontakta oss

Forskningsbaserad Teamutveckling

Vi hävdar att det är en EXTREMSPORT "att vara människa bland människor", det är mycket match och väldigt lite träning. Och träning är vi bra på!
Som vilken framgångsrik extremsportare som helst behöver man träna en hel del på sin sport, och varför inte göra det i kombination med segling. Sailiingevents by crewcraft

TeamPro workshop

en strukturerad metod för teamutveckling med basen i forskning om after-action reviews och mål.

Sedan mänsklighetens begynnelse har vi varit nödgade att samarbeta. För att kunna utföra allehanda arbetsuppgifter, lösa problem och skydda oss mot faror har vi behövt förlita oss på varandra och vår gemensamma vilja att organisera oss och koordinera våra förehavanden. Fortplantning och familjeliv har genom historien krävt samarbete (ofta i en mycket behaglig form) likväl som att bygga pyramider, katedraler och affärsrörelser.

Teambaserat arbete, om rätt förutsättningar föreligger, har genom FORSKNING visat följande:

  • Främjar trivsel och välbefinnande på ett effektivt sätt
  • Åstadkommer goda prestationer och resultat i organisationer.

Forskning har också visat att det inte räcker med att bara sätta i hop människor i en grupp och kalla dem för "team" för att åstadkomma mirakel. Många team och arbetsgrupper kan också underprestera och i värsta fall skada sig själva, sin organsiation och de som tar del av dess varor och tjänster.

I en Team Pro workshop kartlägger man vad som kallas för beteendeprocesser, vilka delas in i:

  • Övergångsprocesser  – avser vad teamet gör före och efter arbetsepisoder för att planera och utvärdera sitt arbete.
  • Aktionsprocesser  – beskriver hur teamet agerar i samband med att de utför sina faktiska arbetsuppgifter.
  • Interpersonella processer – omfattar vad teamet gör för att åstadkomma och bibehålla välmående och trivsel.

Så här ser träningen ut